Nainstalujte si:

       

Význam slova biotin; biotit; biotop; biotronika; bioturbace


biotin = látka ze skupiny vitaminů B-komplexu

biotit = minerál ze skupiny slíd

biotop = stanoviště, nejmenší přírodní životní prostor, na němž žije rostlina nebo živočich

biotronika = studium a působení na domnělé biopole nebo auru přímo, bez zprostředkování dosud známými fyzikálními interakcemi

bioturbace = proces a projevy přehrabávání a převracení sedimentu živočichy

Next: biřmování; bipedální; bipedie; bipenis; bipolarita    cerebrum; ceremoniál, ceremonial