Nainstalujte si:

       

Význam slova biosféra; biostatika; biostatistika; biostimulace


biosféra = část zemského povrchu osídlená organizmy

biostatika = věda o vztahu struktury organizmů k jejich funkci

biostatistika = obor využívající metody matematické statistiky při studiu proměnlivosti živých organizmů; biometrie, biometrika

biostimulace = zvyšování obranné schopnosti organizmu

Next: biota; biotar; biotaxie; biotechnologie; biotický    ceramid; cerber; cereals; cereálie; cereální