Nainstalujte si:

       

Význam slova biopotenciál; bioprodukt; biopsie; biorytmus; bios


biopotenciál = elektrické napětí naměřené mezi dvěma body tkáně vzniklé důsledkem její činnosti, např. b. srdce, mozku

bioprodukt = produkt ekologického zemědělství pracujícího v souladu s přirozenými životními podmínkami

biopsie = mikroskopické vyšetření vzorků tkáně vyjmuté ze živého organizmu

biorytmus = pravidelné střídání životních dějů

Next: biosféra; biostatika; biostatistika; biostimulace    cenzus, census; cepín; cer cle; ceramic metals