Nainstalujte si:

       

Význam slova bionika; bioplazma, bioplasma; bioplyn; biopolymer


bionika = obor využívající znalost stavby a funkce živých organizmů k řešení technických problémů

bioplazma, bioplasma = živá hmota uvnitř i vně buněk

bioplyn = kalový plyn, plynné zplodiny vznikající při vyhnívání kalu

biopolymer = přírodní látka polymerního typu, biomakromolekula

Next: biopotenciál; bioprodukt; biopsie; biorytmus; bios    cenzor, censor; cenzura, censura; cenzus