Nainstalujte si:

       

Význam slova biomakromolekula; biomasa; biomechanika; biometrika


biomakromolekula = biopolymer

biomasa = celková hmotnost všech organizmů vyskytujících se v určitém okamžiku v biocenóze, obnovitelný zdroj energie vztahující se na jednotku plochy nebo objemu

biomechanika = nauka o struktuře a mechanickém chování živých organizmů

biometrika = obor využívající metody matematické statistiky při studiu proměnlivosti živých organizmů, biometrie, biostatistika

Next: bionika; bioplazma, bioplasma; bioplyn; biopolymer    centroplán; centrování; centrum; centurie