Nainstalujte si:

       

Význam slova bioklimatologie; biologie; bioluminiscence; biom


bioklimatologie = obor studující vlivy prostředí na životní procesy v živých organizmech

biologie = věda zabývající se studiem živé přírody

bioluminiscence = světélkování, spontánní luminiscence některých druhů živých organizmů

biom = společenství rostlin a živočichů určité rozsáhlé geografické oblasti spolu s prostředím a makroklimatem

Next: biomakromolekula; biomasa; biomechanika; biometrika    centrizmus, centrismus; centrkurt; centrogram