Nainstalujte si:

       

Význam slova binokulární; binom; binominální; bio-; bioaktivace


binokulární = umožňující současné pozorování oběma očima

binom = dvojčlen

binominální = dvojjmenný, označený dvěma jmény

bio- = první část složených slov mající význam život

bioaktivace = biologický způsob čištění odpadních vod

Next: biocenóza, biocenosa; biochemie    cenogeneze, cenogenese; cenóza, cenosa; cent