Nainstalujte si:

       

Význam slova bimetalizmus, bimetalismus; binární; bingo; binokl


bimetalizmus, bimetalismus = peněžní soustava, v níž současně existují dva kovy

binární = dvojitý, dvojčlenný, složený ze dvou; dvojkový (jev, soustava)

bingo = loterie s výhrou v hotovosti

binokl = 1. skřipec; 2. optický přístroj pro dvě oči

Next: binokulární; binom; binominální; bio-; bioaktivace    cemr; ceno-; cenobita; cenobium