Nainstalujte si:

       

Význam slova bentonit; bentos; benzedrin; benzen; benzin, benzin


bentonit = hornina vzniklá zvětráním pyroklastických hornin

bentos = společenstvo organizmů žijících na dně vod

benzedrin = prostředek proti únavě, ospalosti, používaný jako dopink nebo droga; amfetamin

benzen = nejjednodušší aromatický uhlovodík, bezbarvá kapalina charakteristického zápachu

benzin, benzin = kapalná směs uhlovodíků používaná jako palivo, pohonná směs

Next: bergamot; bergfried; berl-beri; bermudy; berně    caddie, caddy; caecum; cajk; cake-walk, cakewalk