Nainstalujte si:

       

Význam slova beneficium; benefit; benevolence; benevolentní


beneficium = trvalé právo na určitý úřad; poskytnutí úřadu nebo majetku, z něhož plyne nějaký příjem

benefit = zaměstnanecká výhoda

benevolence = shovívavost, dobrá vůle

benevolentní = laskavý, shovívavý

Next: bengál; benignita; benigní; benjamínek; bentál    c'est la vie; CD-ROM; CEFTA; CERMAT