Nainstalujte si:

       

Význam slova benediktinka, benediktýnka; benefice; beneficient


benediktinka, benediktýnka = 1. členka ženské větve řádu svatého Benedikta; 2. druh sladkého likéru

benefice = představení (obv. divadelní), jehož výtěžek připadl jednomu členovi souboru; kulturní, sportovní nebo společenská akce, jejíž výtěžek jde na dobročinný účel

beneficient = oprávněný - např. ten, v jehož prospěch je spravován trust, nebo ten, jemuž banka poskytuje plnění z akreditivu

Next: beneficium; benefit; benevolence; benevolentní    byzantologie; byznys, business; byznysmen