Nainstalujte si:

       

Význam slova banda; bandalír; bandáž; banderila, banderilla


banda = 1. tlupa, protispolečenská skupina osob, sebranka; 2. malá kapela

bandalír = 1. závěsný řemen, pás od ramene k protilehlému boku; 2. svinutý vojenský plášť

bandáž = obvaz, zpevnění, obvazování

banderila, banderilla = kopí s vlaječkou vrhané na býka při býčích zápasech

Next: banderovec, benderovec; bandita; bandur, bandor    bovden, bowden; bovinní; bowle; bowling; boxer