Nainstalujte si:

       

Význam slova bakšiš; bakteriální; baktericidní


bakšiš = spropitné; drobný peníz

bakteriální = související s bakteriemi, vyvolaný bakteriemi

baktericidní = usmrcující, ničící bakterie

Next: bakterie, baktérie; bakterio-, bakteri-    bon jour; bona; bona fide; bonanza; bond; bondage