Nainstalujte si:

       

Význam slova baháí; baht; bainit; baissa; bajedére; bajka


baháí = stoupenec bahaizmu

baht = měnová jednotka Thajska

bainit = nerovnovážná strukturní složka oceli složená ze směsi feritu a cementitu - vzniká rozpadem austenitu mezi 500 a 723°C

baissa = klesající tendence; pokles cen zboží nebo kurzů cenných papírů v burzovním obchodě

bajedére = indická tanečnice

bajka = Krátký literární útvar, ve kterém vystupují zvířata s lidkými vlastnostmi. Obvykle končí ponaučením.

Next: bajonet; bajrám; bajt, byte; bakalaureát; bakalář    bohemizace, bohemisace; bohemizmus, bohemismus