Nainstalujte si:

       

Význam slova background; backup; bača; baden; badge; badland


background = pozadí, původ,zázemí; doprovod sólového hudebního projevu, zvuková kulisa

backup = kopie programu nebo dat pořizovaná za účelem archivním nebo bezpečnostním

bača = pastevec ovcí

baden = stratigrafický stupeň miocénu

badge = heraldické rozpoznávací znamení, které se na vlajkách objevuje jako emblém

Next: badminton; badyán; baganče; bagatela    blues; Bluetooth; bluf; bluma; bluzon, bluzón; boat