Nainstalujte si:

       

Význam slova avanti; avanturizmus, avanturismus


avanti = výzva k pohybu vpřed nebo k odchodu

avanturizmus, avanturismus = sklon k dobrodružství, neodpovědné chování

Next: avantýra, avantura; avathar, avatár; aventgardní    biota; biotar; biotaxie; biotechnologie; biotický