Nainstalujte si:

       

Význam slova autotransplantace; autotrofie; autotyp; autotypie


autotransplantace = chirurgické přenesení tkáně z jednoho místa na jiné téhož jedince

autotrofie = způsob výživy zelených rostlin a některých bakterií, kdy zdrojem uhlíku je oxid uhličitý a energie se získává ze světelné energie nebo oxidací anorganických látek

autotyp = 1. první, zkušební tisk 2. tisková deska, na které je obraz rozložený na puntíky; rastrovaný štoček





Next: autovakcína; autozom; auxologie; aval; avalát    bionika; bioplazma, bioplasma; bioplyn; biopolymer