Nainstalujte si:

       

Význam slova autostimulace; autostop; autostráda


autostimulace = sebeovlivňování, sebepodněcování

autostop = 1. zastavování projíždějících vozidel za účelem osobní přepravy; 2. zařízení k samočinnému zastavení vlaku, vlakové zabezpečovací zařízení

autostráda = dálnice

Next: autostylizace, autostylizace; autosugesce    biograf; biografický; biografie; biohelmint