Nainstalujte si:

       

Význam slova autoreverz, autorevers; autorita; autoritativní


autoreverz, autorevers = zařízení samočinně využívající obě strany kazety

autorita = uznávaná vážnost, úcta, rozhodující vliv, moc

autoritativní = 1. založený na autoritě, 2. vyžadující slepou poslušnost

Next: autoritářství; autorizace, autorisace    bimetalizmus, bimetalismus; binární; bingo; binokl