Nainstalujte si:

       

Význam slova autarkie; autenticita; autentický; autentičnost


autarkie = soběstačnost, obv. hospodářská; vyrovnanost, duševní klid

autenticita = pravost, původnost, hodnověrnost, autentičnost

autentický = původní, pravý

autentičnost = pravost, původnost, hodnověrnost, autenticita

Next: autentika; autentizace; autizmus, autismus; auto-    bergamot; bergfried; berl-beri; bermudy; berně