Nainstalujte si:

       

Význam slova audiovizuální, audiovisuální; audit; auditing


audiovizuální, audiovisuální = 1. sluchový a zrakový; 2. související se záznamem, uchováním a reprodukcí zvuku a obrazu

audit = revize účtů, účetnictví, auditing

auditing = audit

Next: auditivní; auditor; auditorium; augmentativum    behaviorizmus, behaviorismus; bek, back