Nainstalujte si:

       

Význam slova atypický; au pair; audice; audience; audio-


atypický = mimořádný, neobvyklý

au pair = 1. shoda nominální hodnoty cenného papíru s kurzem; al pari; 2. pomocnice v domácnosti za byt a stravu

audice = vnitřní slyšení, poselství vyšší moci

audience = slyšení, oficiální přijetí u vysoce postavené osobnosti

audio- = první část složených slov mající význam sluch, sluchový, zvuk, zvukový, týkající se slyšitelnosti

Next: audiofonický; audiologie; audiometrie; audiostory    becquerel; bedekr, baedeker; beduín; beebop