Nainstalujte si:

       

Význam slova atrium; atrofie; atrofovat; atropin; atto-; atymie


atrium = vnitřní dvůr budovy se zelení, fontánou, plastikou

atrofie = zmenšení, ztenčení normálně vyvinutého orgánu, tkáně, buňky

atrofovat = smršťovat, ubývat, zmenšovat, ztenčovat

atropin = alkaloid obsažený hlavně v rulíku zlomocném, užívaný jako lék v očním lékařství a v chirurgii

atto- = předpona ve významu násobku 10 -18

atymie = těžkomyslnost, trudnomyslnost

Next: atypický; au pair; audice; audience; audio-    beatifikace; beatman; beaujolais; bechtěrev