Nainstalujte si:

       

Význam slova atomizace, atomisace; atomizmus, atomismus


atomizace, atomisace = 1. rozklad na atomy; 2. drobení, rozdrobení, tříštění

atomizmus, atomismus = 1. názor o existenci nedělitelných částic hmoty; 2. roztříštěnost

Next: atonalita; atonální; atonie; atopie; atragene    bazicita, basicita; bazický; bazilika, basilika