Nainstalujte si:

       

Význam slova atmosferilie; atmosféra; atol; atom


atmosferilie = atmosférické impulzy, elekromagnetické vlny nárazově postupující před bouřemi nebo výraznými povětrnostními frontami

atmosféra = ovzduší, plynný obal kolem Země i jiných kosmických těles

atol = korálový ostrov s vnitřní lagunou

atom = nejmenší elektroneutrální část chemického prvku schopná vstoupit do chemické reakce

Next: atomizace, atomisace; atomizmus, atomismus    bazén, basén; bazi-, bazo-, basi-, baso-