Nainstalujte si:

       

Význam slova atestace; ateteze, ateteze,atethese; atický; atika


atestace = 1. hodnocení, ověření, atest; 2. hodnocení způsobilosti kvalifikovaných osob, např. lékařů

ateteze, ateteze,atethese = prohlášení části textu nebo celého díla za nepravé

atický = uhlazený, vytříbený

atika = zdobená nízká zeď nad hlavní římsou budovy

Next: atituda; atlant; atlas; atlet; atletický; atletika    batyál; batygrafie; batymetr; batysféra; batyskaf