Nainstalujte si:

       

Význam slova asymptotický; asynchronní; asyndeton; asyriologie


asymptotický = chovající se jako asymptota

asynchronní = nesoudobý, nesoučasný, nesynchronizovaný

asyndeton = spojení větných členů nebo vět bez spojovacího výrazu

asyriologie = obor zabývající se jazykem, historií a kulturou obyvatel starověké Asýrie

Next: asystolie; aszu; ašent; ašrem; atak, ataka; Atakama    barokizace, barokisace; barokní; baroko, barok