Nainstalujte si:

       

Význam slova astrachán; astragal; astrální; astrionika; astro-


astrachán = jemná kožešina z novorozeného jehněte kyrgyzské ovce

astragal = stavební vodorovný dekorativní článek

astrální = 1. hvězdný; 2. nadpozemský, nehmotný

astrionika = obor zabývající se přístrojovým a elektronickým vybavením umělých kosmických těles

astro- = první část složených slov mající význam hvězda, hvězdný

Next: astroarcheologie; astrobiologie; astrocyt    banka; banket; bankéř; bankocetle, bankocedule