Nainstalujte si:

       

Význam slova aspirace; aspirant; aspirin; aspirovat


aspirace = snaha, usilování, touha; vdechnutí tuhých látek do plic nebo průdušnice;vyslovení s přídechem

aspirant = uchazeč

aspirin = lék známý v ČR pod názvem acylpyrin; analgetikum, antipyretikum

aspirovat = dělat si nárok, ucházet se o něco

Next: Assessment Centre; asset management; assuta; astáze    balzám; bambino; bambitka; banalita; banální; band