Nainstalujte si:

       

Význam slova asociál; asociálnost; asomatický; asomnie; asonance


asociál = jedinec, jehož chování se vymyká společenským zásadám; bez sociálního cítění, bezohledný

asociálnost = snížené společenské cítění jedince

asomatický = nehmotný, netělesný

asomnie = chorobná nespavost

asonance = zvuková shoda samohlásek v koncových slabikách veršů; přibližný rým; souznění

Next: asonenace; asortiment; aspartam; aspekce; aspekt    balistika; balka; balkanistika; balneo-