Nainstalujte si:

       

Význam slova asferická; asfyxie; asiento; asignace; asimilace


asferická = Každá rotačně symetrická plocha, která se odchyluje od sférického tvaru, se nazývá asférická plocha (asféra). Poloměr křivosti takové plochy se plynule mění od středu k okraji.

asfyxie = dušení; nedostatek kyslíku (O2) orgánům, tkáním organismu

asiento = smlouva, kterou španělská koruna postupovala určitému subjektu obchodní práva

asignace = převod, postoupení; písemný příkaz k zaplacení pohledávky jiné osobě

Next: asistence; asistent; asketa; asketický; asketik    bakterizace, bakterisace; balada; baladický