Nainstalujte si:

       

Význam slova arianizmus, arianismus; ariary; aridita


arianizmus, arianismus = starokřesanská sekta popírající Kristovo božství

ariary = měnová jednotka Madagaskaru

aridita = převaha výparu nad srážkami; suchost, vyprahlost

Next: aridizace, aridisace; aridní; aristie; aristokracie    axis; axon; axonometrie; azbest, asbest; azbuka