Nainstalujte si:

       

Význam slova argument; argumentace; argyrie


argument = 1. důkaz, důvod; 2. úhel, který svírá v Gaussově komplexní rovině průvodič bodu s kladným směrem osy x; 3. nezávisle proměnná veličina určité funkce

argumentace = dokládání, dokazování, zdůvudňování

argyrie = "otrava" stříbrem, projevuje se modrošedou barvou pokožky

Next: arianizmus, arianismus; ariary; aridita    axiologie; axiom, axióm; axiomatický; axionometrie