Nainstalujte si:

       

Význam slova areté; aréna; argentum; arginin; argonaut; argot


areté = zdatnost, dokonalost, statečnost, ctnost

aréna = místo pro konání her a zápasů v antickém Římě; nekryté divadlo; zápasiště

argentum = stříbro

arginin = bazická aminokyselina, prekurzor oxidu dusnatého

argonaut = 1. mytologický plavec za zlatým rounem, mořeplavec; 2. osmiramenný hlavonožec

argot = nespisovná mluva některých skupin záměrně jiným nesrozumitelná; hantýrka

Next: argument; argumentace; argyrie    avokádo; award; axel-paulsen; axiální; axiologický