Nainstalujte si:

       

Význam slova arela; areografie; areola; areopag; arest; aretace


arela = výrazně ohraničená část areálu určitého biologického druhu

areografie = nauka o povrchu Marsu

areola = 1. pigmentovaný dvorec kolem prsní bradavky; 2. dvůr, kruh kolem Měsíce

areopag = starořecká rada starších, archontů; soud

arest = vězení

aretace = mechanické zařízení chránící choulostivý měřicí nebo jiný systém

Next: areté; aréna; argentum; arginin; argonaut; argot    avizovat, avisovat; avízo, aviso; avoáry; avoidní