Nainstalujte si:

       

Význam slova archivnictví, archívnictví; archivní; archivolta


archivnictví, archívnictví = obor zabývající se prací v archivech; soustava archivů jako součást veřejné správy

archivní = vztahující se k archivu; starý, cenný

archivolta = plasticky zdůrazněné čelo architektonického oblouku

Next: archont; arci-; arcibiskup    avenue; averz, avers; averze, averse; aviatik