Nainstalujte si:

       

Význam slova archiv, archív; archiválie; archivistika


archiv, archív = soubor písemností a dalších záznamů dokumentárního typu; instituce takové soubory shromažďující; budova nebo místnost, kde je takový soubor uložen

archiválie = archivní materiál

archivistika = obor zabývající se diplomatickými materiály, které pozbyly aktuálnosti

Next: archivnictví, archívnictví; archivní; archivolta    avantýra, avantura; avathar, avatár; aventgardní