Nainstalujte si:

       

Význam slova architektonika; architektura; architráv


architektonika = 1. umělecké znázornění konstrukce stavby; umělecká skladba díla; 2. věda o stavebním umění

architektura = 1. stavební umění; 2. stavitelská díla, budovy, objekty ap.

architráv = spodní část kladí v antické architektuře přenášející zatížení na hlavice sloupů

Next: archiv, archív; archiválie; archivistika    avanti; avanturizmus, avanturismus