Nainstalujte si:

       

Význam slova arbitrárnost, arbitrérnost; arbitráž; arboreál


arbitrárnost, arbitrérnost = (v lingvistice) a. jazykových znaků = nahodilost, resp. konvenčnost, neexistence příčinných vztahů mezi jazykovým znakem a označovaným jevem; (obecně) vlastnost něčeho arbitrárního (libovolného, rozhodujícího)

arbitráž = 1. rozhodnutí, rozhodování sporu arbitry; instituce rozhodující spory; 2. spekulace vycházející z různých cen téhož zboží na různých místech

arboreál = oblast výskytu přírodních lesních porostů

Next: arboretum; arch; archa; archaický; archaikum    autostimulace; autostop; autostráda