Nainstalujte si:

       

Význam slova aprosexie; aproximace; apsida; apterie; aptituda


aprosexie = neschopnost soustředit myšlenky

aproximace = 1. přiblížení, přibližnost; 2. přibližná hodnota; nahrazení čísla vhodným blízkým číslem

apsida = 1. dvojice bodů na dráze kosmického tělesa obíhajícího kolem jiného, v nichž je vzdálenost obou těles největší a nejmenší; 2. půlkruhovitý nebo polygonální prostor přičleněný k hlavnímu prostoru budovy

apterie = bezkřídlost hmyzu

aptituda = schopnost dosáhnout jistého výkonu

Next: aquafobie, akvafobie; arabeska; arabistika; arachné    autoritářství; autorizace, autorisace