Nainstalujte si:

       

Význam slova apokatastáza, apokatastasa; apokopa; apokrinní


apokatastáza, apokatastasa = obnova, návrat bývalého ideálního, dokonalého stavu světa

apokopa = odsouvání hlásky

apokrinní = vylučující, vyměšovací

Next: apokryf; apokryfy; apolita; apolitický; apollinský    autofokus, autofocus; autofonie; autogamie; autogen