Nainstalujte si:

       

Význam slova apokalyptický; apokarpium


apokalyptický = hrůzný, děsný, hrůzně velkolepý, grandiózní

apokarpium = souplodí složené ze samostatných plodů

Next: apokatastáza, apokatastasa; apokopa; apokrinní    autoerotizmus, autoerotismus; autofobie