Nainstalujte si:

       

Význam slova apertura; apetence; apetyt, apetit; apex


apertura = 1. otvor, otevření; 2. velikost otvoru optické soustavy; 3. otevřené místo v těle, vchod, východ

apetence = chuť, touha, zejména erotická, sexuální

apetyt, apetit = chuť, zejména k jídlu

apex = 1. koneček, vrchol některých orgánů; 2. bod na obloze, ke kterému směřuje v daném okamžiku kosmické těleso

Next: apikotomie; aplanace; aplanát; aplaudovat; aplaus    autarkie; autenticita; autentický; autentičnost