Nainstalujte si:

       

Význam slova antropofilní-; antropofobie; antropofyt


antropofilní- = provázející člověka, vyskytující se u lidských sídlišť a komunikací (o některých druzích rostlin a živočichů), hemerofilní

antropofobie = chorobný strach z lidí

antropofyt = synantropní druh rostlin vyskytující se v blízkosti lidských sídel, šířený lidmi, antropofilní rostlina

Next: antropogeneze, antropogenese; antropogenní    atestace; ateteze, ateteze,atethese; atický; atika