Nainstalujte si:

       

Význam slova antisemitizmus; antisemitizmus, antisemitismus


antisemitizmus = rasová neznášanlivosť k židom

antisemitizmus, antisemitismus = postoje a projevy rasové, národnostní a náboženské nesnášenlivosti, nepřátelství a nenávisti vůči Židům

Next: antisepse; antiseptický; antiseptikum; antistatický    atašé; atavizmus, atavismus; ataxie