Nainstalujte si:

       

Význam slova antecedence; antecedent; antedatovat


antecedence = předpoklad, podmínka; proces zařezávání řeky do zvedajícího se podloží; převládající vliv jednoho z předků na genotyp jedince

antecedent = předek, předchůdce; výchozí předpoklad úsudku

antedatovat = opatřit dřívějším datem (záznam, spis, dopis)

Next: antependium, antipendium; antepozice, anteposice    asonenace; asortiment; aspartam; aspekce; aspekt