Nainstalujte si:

       

Význam slova ambiguita; ambiopie; ambit; ambitus; ambivalence


ambiguita = dvojsmyslnost,dvojznačnost, neurčitost

ambiopie = dvojité vidění, diplopie

ambit = otevřená sloupová klenutá chodba na vnitřní shaně budovy, křížová chodba,ochoz

ambitus = rozsah hlasu nebo hudebního nástroje, tónový rozsah melodie

ambivalence = dvojakost, vnitřní rozpornost, rozpolcenost

Next: ambivalentní; amblyakuzie, amblyakusie; amblyopie    apikotomie; aplanace; aplanát; aplaudovat; aplaus