Nainstalujte si:

       

Význam slova alternativa; alternativní; alternát; alternátor


alternativa = možnost volby mezi dvěma i více možnostmi

alternativní = jiný, zástupný, náhradní

alternát = člen delegace určený k případnému střídání jiného účastníka; zásada ve střídání pořadí podpisů smluvních stran na mezinárodní smlouvě

alternátor = synchronní generátor na výrobu střídavého proudu

Next: altis; altocumulus; altostratus; altruista    anxiozita; anxiozita, anxiosita; aoidi; aorist