Nainstalujte si:

       

Význam slova alochorie; alochton, alochthon; aloe; alogamie


alochorie = rozšiřování rozmnožovacích částic rostlin větrem, vodou, živočichy nebo člověkem

alochton, alochthon = pocházející z jiného místa (živá i neživá věc)

aloe = rostlina s tuhými špičatými listy, často pěstovaná v bytech

alogamie = opylení květu pylem z jiného květu téže nebo jiné rostliny téhož druhu, cizosprašnost

Next: alogizmus, alogismus; alograf; aloha; aloi; alokace    antropomaxlologie; antropometrie