Nainstalujte si:

       

Význam slova alkin,; alkohol; alkoholik


alkin, = nenasycený uhlovodík s jednou trojnou vazbou mezi atomy uhlíku v otevřeném řetězci

alkohol = 1. některý z hydroxyderivátů alifatických a dalších nearomatických uhlovodíků; 2. obecný název pro etanol; 3. opojný nápoj, lihovina

alkoholik = osoba chorobně oddaná nadměrnému pití alkoholických nápojů

Next: alkoholizmus, alkoholismus; alkoholometr; alkovna    antrakóza, anthracosa; antropo-, anthropo-